شارانشاران، تا این لحظه: 8 سال و 4 ماه و 28 روز سن داره

کودکم عشقم شارانم

تولد مامان شادی 94

شاران جونم امسال چهارتا تولد مامان شما هم هستی چه خوشحالم وقتی شما از تولد مامان خوشحالی چه شادم وقتی شمع تولد منو شما فوت میکنی زندگی با تو مفهوم دیگری دارد بودن با تو را دوست دارم دوست دارم صد سال با تو با شم و آرزوهای خوب و اتفاقات خوب با تو باشد   ...
17 تير 1394

تولد مامان شادی 94

شاران جونم امسال چهارتا تولد مامان شما هم هستی چه خوشحالم وقتی شما از تولد مامان خوشحالی چه شادم وقتی شمع تولد منو شما فوت میکنی زندگی با تو مفهوم دیگری دارد بودن با تو را دوست دارم دوست دارم صد سال با تو با شم و آرزوهای خوب و اتفاقات خوب با تو باشد   ...
17 تير 1394

نمایشگاه کتاب 94

بخاطر اینکه بلاگفا مشکل داشت مطالب را با تاخیر گذاشتم ببخشید فراموشم هم شده امسال برای اولین بار با باباسعید سه تایی رفتیم و خیلی خوب بود بقیه عکسها در ادامه .... دختر خوشگلم از خداوند بخشنده میخواهم که بهترینها را برایت ببخشاید تا بهترینها را بخوانی ببینی بدانی و لمس کنی آمین ...
17 تير 1394
1